Zekerheidsstelling tot € 5.000,-

ICTWaarborg garandeert een schadeloosstelling tot maximaal € 5.000,- per geval wanneer bij de bezitter van een geldig ICTKeurmerk-certificaat door malafide praktijken geld van zijn bankrekening is verdwenen.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden.